Duru tells. Arman translates.

🇺🇸In English

28208551_2158700387693197_1671164147_oOn the 17th of February with the 12th and 10th  graders of English class, we realized a trip beginning with the Arch of Charents. We read a poem by Yegishe Charents. After we went to Garni. The students told me about the history of Garni.It is an amazing pagan temple and we talked about the Hellenistic influence on Armenian architecture. After Garni, we   went to Geghard Monastery which impressed me a lot.The monastery is from the 4th century and its location and history are powerful. This medieval monastery is in  Kotayk province of Armenia being artificially carved out of a mountain. The monastery is located literally at the end of the road. From here you walk up a path which has a few vendors of souvenirs and snacks. We tried the sweet  “sujukh”, sweet lavash and gata. Then we reached the entrance to the compound which is surrounded by high walls on three sides and the mountain on the fourth. Inside we entered the churches which are interconnected.

Gata purchased from bakers at Geghard with the word “Geghard” written on it, some water in a small pond/stream in one chamber carved into the mountain, the acoustics are great throughout.If you climb up stone stairs located on the left side of the church you will pass some very finely carved khatchkars. It was amazing being in such a  beautiful place. Before returning to Yerevan on the way we had a picnic.

 I had so much fun with the students and English teacher Irene.


🇦🇲Հայերեն լեզվով

Փետրվարի 17-ին՝ անգլերենի խմբի 12-րդ և 10-րդ դասարանների սովորողների հետ միասին իրականացրինք ճամփորդություն, որը սկսվեց Չարենցի կամարով։ Կարդացինք Եղիշե Չարենցի մեկ բանաստեղծություն։ Հետո գնացինք Գառնի։ Աշակերտներն ինձ պատմեցին Գառնիի մասին։ Այն հրաշալի հեթանոսական տաճար է և մենք խոսեցինք հայկական ճարտարապետության վրա հելլենիզմի թողած աղդեցության մասին։ Գառնիից հետո գնացինք Գեղարդի վանքը, որն ինձ բաականին տպավորեց։ Վանքը չորրորդ դարի կառույց է և դրա դիրքն ու պատությունը հզոր են։ Միջնադարյան վանքը գտնվում է Հայաստանի Կոտայքի մարզում՝ լեռից արհեստականորեն քանդակած ծագումով։ Վանքը գտնվում է անմիջապես փողոցի վերջում։ Այստեղից քայլում ես մի ճանապարհով, ուր կան հուշանվերների և նախուտեստների վաճառողներ։ Մենք փորձեցինք քաղցր սուջուխ, քաղցր լավաշ և գաթա։ Այնուհետև հասանք մուտքի մոտ, որը երեք կողմերից շրջապատված է բարձր պատերով և չորրորդ կողմից՝ լեռներով։ Ներսում մտանք եկեղեցիները, որոնք փոխկապակցված էին։

28278556_2158700371026532_1971028294_oԳեղարդից գնած գաթան, որն ուներ “Գեղարդ” գրառումն իր վրա, լեռնից եկող ջուրը, ակուստիկան, ամեն ինչ հրաշալի էր ամենուր։ Եթե բարձրանաս եկեղեցու ձախ կողմի վրա գտնվող փորած քարե աստիճաններով, կհանդիպես լավ կառուցված խաչքարերի։ Հրաշալի էր այսպիսի գեղեցիկ վայրում գտնվելը։ Մինչ Երևան վերադառնալը մենք ճանապարհին արեցինք պիկնիկ։

Ես ունեցա այնքան զվարճալի ժամանակ աշակերտների և անգլերենի ուսուցչուհի Իրինայի հետ։


One thought on “Duru tells. Arman translates.

  1. Pingback: A little from our trip | Irina Apoyan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s